İnsan Kaynakları

  1. Ana Sayfa
  2. İnsan Kaynakları

Gemed Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2002 yılında başlamış olduğu yeniden yapılanma ve büyüme çalışmalarına 2004 yılı içerisinde hız vermiştir.
Teknolojik alt yapısını yenilemiş ve ithalattan sevkiyata kadar tüm aşamalarını bilgisayar sistemine geçirmiştir. Online takip edilen tüm süreçler Gemed’in işleyiş hızını bir kat daha arttırmıştır.
2008 yılının sonunda ISO 13485:2003 sisteminin kurulması için adımlar atmış, Şubat 2009’da SZUTEST’den belgesini almış ve artık kaliteli çalışma anlayışını belgelendirmiştir.

Eleman alımlarında, insan kaynaklarına yönelik sistemlerin geliştirilmesinde, eğitim faaliyetlerinin planlanmasında ve Gemed’in insan kaynağı ile ilgili tüm faaliyetlerinin bilimsel ve objektif temellere dayandırılarak yürütülmesi açısından İnsan Kaynaklarının kurulması Gemed’in büyüme yolundaki en büyük adımlarından biridir.
Her işin başarıya ulaşmasında en önemli değer ‘insan’ dır düşüncesi ve müşteri odaklı çalışma anlayışımız ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda liderliğimizi sürdürmek ve geliştirmek düşüncesindeyiz.

Liderlik, dürüstlük, saygı, güven, açıklık, sosyal sorumluluk, ekip çalışması, kalite, sürekli gelişim İnsan Kaynakları Yönetimi’nin de temel değerlerini oluşturur.

İnsan Kaynakları Bölümünün yürüttüğü kalite çalışmalarında kendisine kalite hedefleri belirlemiştir.

Müşteri memnuniyetinin arttırılması, satıştan sevkiyata ve teknik servise kadar verdiği tüm hizmetlerin kaliteli ve hızlı olması için çalışmaktadır. Gemed Kalite Sistemi çerçevesinde çalışanları ile birlikte tüm süreçlerini denetler ve müşteri memnuniyeti esası ile aksayan yönlerini düzelttir. Gemed müşterilerinin yanı sıra çalışanlarının da memnuniyetini esas alarak, onların sürekli iş ve kişisel gelişimi için adımlar atar.

Gemed Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. çalışanlarına, müşterilerine ve çevreye saygılı iş anlayışı çalışmalarına sürekli devam edecektir.